Najemca – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny
Wynajmujący – Kajaki Kurnędz Grzegorz Szamburski, Kurnędz 55B 97-330 Sulejów

ZASADY OGÓLNE:

1. Sprzęt pływający wypożyczany jest wraz z wyposażeniem; kamizelki asekuracyjne i wiosła. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wypożyczającemu dowód osobisty oraz akceptują warunki niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem.
2. Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
3. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się. Sprzęt nie zostanie również wypożyczony, jeśli Wynajmujący stwierdzi posiadanie alkoholu lub środków odurzających w bagażu wypożyczających.
4. Najemca oświadcza, że posiada umiejętności pływackie oraz zna przepisy w ruchu wodnym.
5. Najemca oświadcza, że będzie wykonywał wszelkie polecenia obsługi informacyjnej i zabezpieczającej podczas spotkań kajakowych (wycieczek i spływów). 6. Wynajmujący nie jest organizatorem wycieczki (spływu), lecz w ramach wniesionej opłaty, udostępnia wypożyczenie ? lub całego kajaka wraz z wyposażeniem i transportem podczas spotkań kajakowych.