Najemca – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny
Wynajmujący – Kajaki Kurnędz Grzegorz Szamburski, Kurnędz 55B 97-330 Sulejów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

1. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
2. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność. 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu kajakowego.W niektórych przypadkach Wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu W przypadku niezwrócenia lub całkowitego uszkodzenia sprzętu, Najemca ponosi wszelkie koszty z tym związane:
* Kajak – 2200 zł sztuka
* Wiosło – 100 zł sztuka
* Kamizelka asekuracyjna – 100 zł

Zniszczony całkowicie sprzęt Najemca otrzymuje na własność. W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty strat Wynajmującego, sprawa kierowana jest do sądu odpowiedniego dla mijesca zamieszkania Najemcy.
W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Uczestnik zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczającego kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu. W przypadku uszkodzenia kajaka, Najemca ponosi koszty naprawy w wysokości:
* 1 cm2 poszycia kajaku – 50 zł
4. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu (zmęczenie, warunki pogodowe, przedłużenie wycieczki), Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego telefonicznie. Ponosi wówczas koszty tj. za wypożyczenie zgodnie z cennikiem na cały dzień. Maksymalny okres spóźnienia 1 doba.